Eiropas Klimata aizsardzības iniciatīva (EUKI)

Eiropas Klimata aizsardzības iniciatīva (EUKI)

Vācijas Federālās vides ministrijas finansēšanas instruments

Eiropas Klimata aizsardzības iniciatīva (EUKI) Federālās vides, dabas aizsardzības un kodoldrošības ministrijas (BMU) uzdevumā finansē klimata aizsardzības projektus visā Eiropas Savienībā (ES). Kā augstāki mērķi minama intensīvāka starpvalstu dialoga veicināšana, kā arī zināšanu un pieredzes apmaiņa Eiropas Savienībā. EUKI projektu izpildītāju un partneru kopiena šādi virza Parīzes līguma īstenošanu un veicina siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanu.

Potenciālie projektu izpildītāji var reizi gadā sacensties par finansējumu “ideju konkursā”. Šim nolūkam viņiem jāiesniedz novatoriski risinājumu piedāvājumi Eiropas klimata aizsardzībai. BMU papildus regulāri izsludina pasākumus, kas ir īpaši nozīmīgi federālās valdības un ES sadarbības valstu klimata politikas īstenošanā.

EUKI projektu darbība lielākoties sniedzas pāri robežām nacionālā, reģionālā vai lokālā līmenī. Ģeogrāfiskais to darbības centrs atrodas Viduseiropā, Austrumeiropā, Dienvidaustrumeiropā un Dienvideiropā. Ideju konkursā sacenšas konsorciji, kurus veido ar valdību nesaistītas organizācijas, iestādes, bezpeļņas organizācijas, kā arī zinātnes un izglītības institūti. Ar šiem pasākumiem tiek atbalstīta nacionālo stratēģiju un politiku īstenošana, kā arī tālāka attīstība.

Neskaitot projektu finansēšanu, Eiropas Klimata aizsardzības iniciatīva ar “EUKI Academy” veicina tīklu, zināšanu un kompetenču veidošanu. Semināros interneta vidē vai klātienes pasākumos projektu dalībnieki paaugstina kvalifikāciju, piemēram, projektu vadībā vai sabiedriskajā darbā. Spilgts EUKI kopienas notikums ir ikgadējā sasaistes konference Berlīnē.

Vairāk informācijas, regulāras ziņas par projektu, kopienas rakstus, publikācijas un videomateriālus atradīsiet mūsu tīmekļa vietnē angļu un vācu valodā.

Ja ir vēl kādi jautājumi, droši rakstiet uz infoeuki.de adresi.

Sasaiste un sekmīgu modeļu pieredzes apmaiņa

Sasaistes, labas prakses, kā arī zināšanu un pieredzes apmaiņas veicināšana, lai atbalstītu transformatīvus procesus un labus ietvarnosacījumus siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai.

Potenciālu attīstīšana un vienošanās par ES sponsorēšanu

Tilta uz ES atbalsta programmām veidošana, lai, izmantojot potenciāla attīstīšanu, kā arī koncepciju un projektu attīstību, novirzītu Eiropas līdzekļus novatoriskos un progresīvos klimata aizsardzības pasākumos. .

EUKI projekti tematiskā secībā

blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank