Европейската инициатива за климата (EUKI)

Европейската инициатива за климата (EUKI)

Инструмент за финансиране от Федералното министерство на околната среда

Европейската инициатива за климата (EUKI) финансира по поръчение на Федералното министерство на околната среда, опазването на природата и ядрената безопасност (BMU) проекти за защита на климата в целия Европейски съюз (EU). Първостепенни цели са интензивирането на трансграничния диалог, както и на обмена на знания и опит в ЕС. Така EUKI общността от изпълнители и партньори по проекти стимулира осъществяването на Парижкото споразумение и допринася за намаляването на емисиите на парникови газове.

Веднъж годишно потенциални изпълнители на проекти могат да кандидатстват за „идеен конкурс“ за финансиране. За тази цел те представят иновативни концепции за европейската защита на климата. Освен това BMU обявява редовно конкурс за концепции, които са от особено значение за политиката за климата, провеждана от федералното правителство и партньорските държави от ЕС.

Повечето EUKI проекти се осъществяват трансгранично на национално, регионално или локално ниво. Географският център се намира в Централна, Източна, Югоизточна и Южна Европа. За идейния конкурс кандидатстват консорциуми от неправителствени организации, държавни органи, предприятия с нестопанска цел, както и научни и образователни институции. Концепциите подпомагат осъществяването и/или усъвършенстването на националните стратегии и политики.

Наред с проектното финансиране, Европейската инициатива за климата подпомага финансово съвместно с „EUKI Academy“ изграждането на мрежи, знания и компетентности. В уебинари или презентационни мероприятия участниците повишават нивото на знанията си на базата на проекти, например за управление на проекти или за връзки с обществеността. Ключов момент в дейността на активната EUKI общност е ежегодната конференция в Берлин относно свързване в мрежа.

Повече информация, редовни новини за проектите, съобщения от членовете на общността, публикации и видеа ще намерите на нашия уебсайт на английски и немски.

Ако имате допълнителни въпроси, можете да се обърнете към infoeuki.de.

Създаване на мрежи и обмен на успешни модели

Финансиране на създаване на мрежи, обмен на добри практики, както и трансфер на знания и опит, с цел подкрепа на трансформативни процеси и добри рамкови условия за намаляване на емисиите на парникови газове.

Изграждане на капацитети и прокарване на мостове за финансиране от ЕС

Създаване на мост към програмите на ЕС за финансиране, с цел управление на европейски средства за иновативни и прогресивни мероприятия за защита на климата чрез изграждане на капацитети, както и разработка на концепции и проекти.

EUKI проекти по тема

blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank