Euroopa Kliimainitsiatiiv (EUKI)

Euroopa Kliimainitsiatiiv (EUKI)

Saksamaa keskkonnaministeeriumi rahastamise vahend

Euroopa Kliimainitsiatiiv (EUKI) rahastab Saksamaa keskkonna, looduskaitse ja tuumaohutuse ministeeriumi (BMU) ülesandel kliimakaitse projekte kogu Euroopa Liidus (EL). Põhieesmärgid on piiriülese dialoogi tõhustamine ning teadmiste ja kogemuse vahetamine ELis. Projektijuhtidest ja partneritest koosnev EUKI kogukond tähtsustab sellega Pariisi kliimakokkuleppe rakendamist ja aitab kaasa kasvuhoonegaaside emissiooni vähendamisele.

Kord aastas on võimalikel projektijuhtidel võimalus osaleda rahastamise taotlemiseks „Ideede võistlusel“. Selleks esitavad nad Euroopa kliimakaitse uudseid lähenemisviise. Lisaks kirjutab BMU regulaarselt projekte, mis on erilise tähtsusega Saksamaa valitsuse ja ELi partnerriikide kliimapoliitika jaoks.

Enamik EUKI projekte töötavad piiriüleselt rahvuslikul, regionaalsel või kohalikul tasandil. Geograafiline raskuspunkt on Kesk-, Ida-, Kagu- ja Lõuna-Euroopas. Ideede võistlusel osalevad valitsusväliste organisatsioonide konsortsiumid, ametiasutused, mittetulundusühingud ning teadus- ja haridusasutused. Projektid toetavad rahvuslike strateegiate ja tegevuskavade rakendamist ja/või edasiarendamist.

Projektide rahastamise kõrval arendab Euroopa Kliimainitsiatiiv koos EUKI akadeemiaga võrgustike loomist, teadmiste ja oskuste kogumist. Veebiseminaridel või koolitustel arendavad osalejad projekte edasi näiteks projektijuhtimise või suhtekorraldusega. Aktiivse EUKI kogukonna tipphetk on iga-aastane võrgustiku konverents Berliinis.

Rohkem infot, regulaarseid uudiseid projektide ja kogukonna panuse kohta, publikatsioone ja videosid leitate meie kodulehelt nii inglise kui ka saksa keeles.

Kui teil on lisaküsimusi, siis võite julgelt kirjutada aadressile infoeuki.de.

Võrgustike loomine ja edumudelite vahetamine

Võrgustike loomine, parimate tavade jagamine ning teadmiste ja kogemuste edasiandmine viivad muutusprotsessideni ja loovad head raamtingimused kasvuhoonegaaside vähendamise toetamiseks.

Suutlikkuse suurendamine ja kindlate seoste loomine ELi rahastamisega

Kindlate seoste loomine ELi rahastusprogrammidega, et suurendada suutlikkust ning välja töötada Euroopa kontseptsiooni- ja projektiarendus vahendite suunamiseks uudsetesse ja edumeelsetesse kliimakaitsemeetmetesse.

EUKI projektid teema kaupa

blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank