Europska inicijativa za klimatske promjene (EUKI)

Europska inicijativa za klimatske promjene (EUKI)

Instrument financiranja njemačkog Saveznog ministarstva za okoliš

Europska klimatska inicijativa (EUKI) financira projekte zaštite klime u cijeloj Europskoj uniji (EU) u ime Federalnog ministarstva za okoliš, zaštitu prirode i nuklearnu sigurnost (BMU). Opći ciljevi su intenziviranje prekograničnog dijaloga i razmjena znanja i iskustva u EU. Na taj način EUKI zajednica pokretača projekata i partnera potiče provedbu Pariškog sporazuma i pomaže u smanjenju emisija stakleničkih plinova.

Jednom godišnje potencijalni voditelji projekata mogu se prijaviti za financiranje na „Natječaju za ideje“. Podnose inovativne pristupe europskoj zaštiti klime. Osim toga, BMU redovito izdaje projekte koji su od posebnog značaja za klimatsku politiku Savezne vlade i partnerskih zemalja EU.

Većina EUKI projekata djeluje prekogranično na nacionalnoj, regionalnoj ili lokalnoj razini. Zemljopisni fokus je u srednjoj, istočnoj, jugoistočnoj i južnoj Europi. Natjecanje ideja promiču konzorciji nevladinih organizacija, državnih tijela, neprofitnih kompanija te znanstvenih i obrazovnih ustanova. Projekti podržavaju provedbu i/ili daljnji razvoj nacionalnih strategija i politika.

Osim financiranja projekata, Europska inicijativa za klimu s „EUKI akademijom“ promiče razvoj mreža, znanja i vještina. Na primjer, na webinarsima ili licem u lice, sudionici iz projekata razvijaju se za upravljanje projektima ili za odnose s javnošću. Vrhunac aktivne EUKI zajednice je godišnja konferencija o umrežavanju u Berlinu.

Više informacija, redovne vijesti o projektima, doprinosi zajednice, publikacije i videozapisi mogu se naći na našoj web stranici na engleskom i njemačkom jeziku.

Ako imate dodatnih pitanja, slobodno se obratite na infoeuki.de.

Stvaranje mreža i razmjena modela uspjeha

Stvaranje mreža, razmjena dobre prakse kao i poticaj prijenosa znanja i iskustva, radi potpore transformacijskih procesa i dobrih okvirnih uvjeta za smanjenje emisije stakleničkih plinova.

Stvaranje kapaciteta i gradnja mostova za EU-poticaj

Stvoriti most za EU-programe poticaja, kako bi preko izgradnje kapaciteta, kao i razvoja koncepta i projekata upravljali europska sredstva u inovativne i progresivne zaštitne mjere klime.

EUKI projekti po temama

blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank