Europos klimato kaitos švelninimo iniciatyva (EUKI)

Europos klimato kaitos švelninimo iniciatyva (EUKI)

Vokietijos Federalinės aplinkos ministerijos finansavimo priemonė

Europos klimato kaitos švelninimo iniciatyva Federalinės aplinkos, gamtos apsaugos ir branduolinės saugos ministerijos (BMU) pavedimu finansuoja klimato kaitos švelninimo projektus visoje Europos Sąjungoje. Didžiausias prioritetas teikiamas tarpvalstybinio dialogo skatinimui bei keitimuisi žiniomis ir patirtimi Europos Sąjungoje. „EUKI Community“, kurią sudaro projektų vykdytojai ir partneriai tokiu būdu skatina Paryžiaus konvencijos įgyvendinimą ir prisideda, kad būtų mažinamas išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis.

Kartą per metus potencialūs projektų vykdytojai „Idėjų varžybose“ gali pateikti prašymus gauti finansavimą. Tuo tikslu jie siūlo naujoviškų idėjų dėl Europos klimato kaitos švelninimo. Be to, BMU reguliariai ruošia projektus, kurie ypač svarbūs federalinės vyriausybės ir ES šalių partnerių klimato kaitos švelninimo politikai.

Dauguma EUKI projektų veikia tarpvalstybiniu mastu, nacionaliniame, regioniniame arba vietiniame lygmenyje. Geografine prasme veikla koncentruojasi vidurio, rytų, pietryčių ir pietų Europoje. Idėjų varžybose registruojasi konsorciumai iš nevyriausybinių organizacijų, viešųjų institucijų, ne pelno siekiančių įmonių ir mokslo bei švietimo įstaigų. Projektas remia nacionalinių strategijų ir politikų įgyvendinimą ir / arba tolimesnį plėtojimą.

Be projektų finansavimo Europos klimato kaitos švelninimo iniciatyva su „EUKI Academy“ skatina jungtis į asociacijas, siekti žinių ir kompetencijų. Internetiniuose seminaruose arba gyvai rengiamuose renginiuose projektų dalyviai tobulinasi, pavyzdžiui, ruošiasi tapti projektų vadovais arba dirbti viešuosiuose ryšiuose. „EUKI Community“ didžiausias įvykis yra kasmetinė bendradarbiavimo tinklų kūrimo konferencija Berlyne.

Daugiau informacijos, reguliariai skelbiamų naujienų apie projektus, bendruomenės pranešimų, publikacijų ir vaizdo įrašų rasite pateiktų mūsų interneto svetainėje anglų ir vokiečių kalbomis.

Kilus klausimams, maloniai prašome kreiptis el. paštu infoeuki.de.

Bendradarbiavimo tinklus ir keistis sėkminga patirtimi

Remti bendradarbiavimo tinklų asociacijų kūrimą, keitimąsi gerąja praktika ir dalinimąsi žiniomis bei patirtimi, kad būtų skatinami transformaciniai procesai ir sukurtos sąlygos mažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį.

Stiprinti gebėjimus ir nutiesti kelius į ES paramą

Nutiesti kelius į ES paramos programas, kad didinant gebėjimus bei plėtojant koncepcijas ir projektus Europos lėšos būtų nukreiptos į inovatyvias ir progresyvias klimato kaitos švelninimo priemones.

EUKI projektai pagal temas

blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank