Europejska Inicjatywa Ochrony Klimatu (EUKI)

Europejska Inicjatywa Ochrony Klimatu (EUKI)

Instrument finansowy niemieckiego ministerstwa środowiska

Europejska Inicjatywa Ochrony Klimatu (EUKI) w imieniu federalnego Ministerstwa Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Reaktorów Atomowych (BMU) finansuje projekty ochrony klimatu w całej Unii Europejskiej (UE) Główne cele projektów to intensyfikacja dialogu ponad granicami oraz wymiana wiedzy i doświadczeń w obrębie UE. Składająca się z realizatorów i partnerów projektu społeczność EUKI wprowadza w ten sposób w życie założenia porozumienia paryskiego i przyczynia się do redukcji emisji gazów cieplarnianych.

Raz do roku potencjalni realizatorzy projektów mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach „konkursu pomysłów”. Na etapie składania wniosków przedstawiają oni innowacyjne koncepcje ochrony klimatu w Europie. Ponadto BMU regularnie ogłasza przedsięwzięcia o szczególnym znaczeniu dla polityki klimatycznej rządu federalnego Niemiec i krajów partnerskich UE.

Większość projektów EUKI jest realizowanych ponad granicami na poziomie krajowym, regionalnym lub lokalnym. Koncentrują się one na krajach Europy Środkowej, Wschodniej, Południowo-Wschodniej i Południowej. W konkursie pomysłów biorą udział konsorcja organizacji pozarządowych, organów publicznych, przedsiębiorstw non-profit oraz instytucji naukowych i edukacyjnych. Przedsięwzięcia wspierają wdrażanie i/lub dalszy rozwój krajowych strategii i polityki.

Oprócz finansowania projektów Europejska Inicjatywa Ochrony Klimatu w ramach „EUKI Academy” wspiera tworzenie sieci oraz poszerzanie wiedzy i umiejętności. Podczas webinariów lub wydarzeń stacjonarnych uczestnicy projektów dokształcają się na przykład w zakresie zarządzania projektami lub public relations. Najważniejszym wydarzeniem dla aktywnej społeczności EUKI jest coroczna konferencja sieciowa w Berlinie.

Szczegółowe informacje, aktualności na temat projektów, wpisy społeczności EUKI, publikacje i filmy wideo można znaleźć na naszej stronie internetowej w języku angielskim i niemieckim.

W razie pytań prosimy o kontakt pod adresem infoeuki.de.

Tworzenie sieci i wymiana dobrych praktyk

Promowanie tworzenia sieci, wymiany dobrych praktyk oraz transferu wiedzy i doświadczeń w celu wspierania procesów transformacji i dobrych warunków dla redukcji emisji gazów cieplarnianych.

Rozwijanie potencjału i budowanie pomostów do finansowania przez UE

Tworzenie pomostu do unijnych programów finansowania, aby poprzez rozwój koncepcji i projektów skierować fundusze unijne na innowacyjne i postępowe działania na rzecz ochrony klimatu.

Projekty EUKI według tematów

blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank