Európska iniciatíva na ochranu klímy (EUKI)

Európska iniciatíva na ochranu klímy (EUKI)

Finančný nástroj nemeckého spolkového ministerstva životného prostredia

Európska iniciatíva na ochranu klímy (EUKI) financuje na základe poverenia spolkového ministerstva životného prostredia, ochrany prírody a atómovej bezpečnosti (BMU) projekty na ochranu klímy v celej Európskej únii (EÚ). Nadradené ciele sú zintenzívnenie cezhraničného dialógu, ako aj výmena vedomostí a skúseností v rámci EÚ. Komunita EUKI, pozostávajúca z realizátorov a partnerov projektu, takto prispieva k realizácii Parížskej dohody, a tým aj zníženiu emisií skleníkových plynov.

Potenciálni realizátori projektu sa môžu raz ročne uchádzať v „súťaži nápadov“ o financovanie. Predkladajú inovatívne nápady na ochranu klímy v rámci EÚ. BMU dodatočne pravidelne vypíše súťaž na projekt, ktorý má vysoký význam pre politiku klímy v spolkovej vláde a partnerských krajinách EÚ.

Väčšinou sú to cezhraničné projekty EUKI na národnej, regionálnej alebo lokálnej úrovni. Geografické ťažisko tvoria stredná, východná, juhovýchodná a južná Európa. Pri súťaži nápadov súťažia konzorciá z mimovládnych organizácií, úradov, verejnoprospešných spoločností, ako aj vedeckých a vzdelávacích zariadení. Projekty podporujú implementáciu a/alebo ďalší vývoj národných stratégií a politík.

Európska iniciatívna na ochranu klímy podporuje okrem financovania projektov aj výstavbu sietí, vývoj vedomostí a kompetencií pomocou „EUKI Academy“. Účastníci sa vzdelávajú v rámci webinárov alebo prezentácií z projektov napríklad v oblasti manažmentu projektu alebo verejnoprospešných prác. Vrcholom aktívnej komunity EUKI je ročná konferencia v Berlíne.

Viac informácií, pravidelné správy o projektoch, príspevky v rámci komunity, publikácie a videá nájdete na našej internetovej stránke v anglickom a nemeckom jazyku.

Ak máte ďalšie otázky, môžete sa obrátiť na nás na adrese infoeuki.de.

Tvorba sietí a výmena úspešných modelov

Tvorba sietí, výmena dobrých metód, ako aj podpora výmeny vedomostí a skúseností na účely podpory transformačných procesov a dobrých rámcových podmienok pre zníženie emisií skleníkových plynov.

Vytvorenie kapacít a mostov na podporu EÚ

Vytvorenie podporných programov EÚ na smerovanie európskych prostriedkov do inovatívnych a progresívnych opatrení na ochranu klímy pomocou vytvárania kapacít, ako aj vývoja konceptov a projektov.

Projekty EUKI podľa témy

blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank