Evropska pobuda za podnebje (EUKI)

Evropska pobuda za podnebje (EUKI)

Instrument za financiranje nemškega ministrstva za okolje

Evropska pobuda za podnebje (EUKI) po naročilu Zveznega ministrstva za okolje, varstvo narave in jedrsko varnost (BMU) financira projekte za zaščito podnebja v celotni Evropski uniji (EU). Nadrejeni cilji vključujejo povečanje intenzivnosti čezmejnega dialoga in izmenjave znanja ter izkušenj v EU. Družba EUKI, sestavljena iz projektnih vodij in partnerjev, s tem spodbuja uporabo Pariškega sporazuma in prispeva k znižanju emisij toplogrednih plinov.

Enkrat letno se lahko potencialni projektni vodje na »idejnem tekmovanju« prijavijo za financiranje. S tem se trudijo zagotoviti inovativne pristope za evropsko zaščito podnebja. Poleg tega BMU redno razpisuje dejavnosti, ki imajo poseben pomen za podnebno politiko zvezne vlade in partnerskih držav EU.

Večina projektov EUKI deluje čezmejno na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni. Geografsko težišče se nahaja v srednji, vzhodni, jugovzhodni in južni Evropi. Na idejno tekmovanje se prijavljajo konzorciji iz nevladnih organizacij, oblasti, podjetja za skupno dobro in znanstvene ter izobraževalne ustanove. Dejavnosti podpirajo izvajanje in/ali nadaljnji razvoj nacionalnih strategij in politik.

Poleg financiranja projektov evropska pobuda za podnebje z »akademijo EUKI« spodbuja vzpostavite omrežij, znanja in sposobnosti. Na spletnih seminarjih ali predstavitvah se udeleženci izobražujejo na podlagi projektov, na primer za vodenje projektov ali javno delo. Poseben vrhunec družbe EUKI je letna konferenca za mreženje v Berlinu.

Več informacij, redne novice o projektih, prispevke družbe, publikacije in videoposnetke najdete na naši spletni strani v angleškem in nemškem jeziku.

V primeru dodatnih vprašanj nas lahko kontaktirate prek naslova infoeuki.de.

Ustvarjanje omrežij in izmenjava uspešnih modelov

Spodbujanje ustvarjanja omrežij, izmenjave dobrih praks ter prenosa izkušenj za podpiranje postopkov sprememb in dobrih okvirnih pogojev za zniževanje emisij toplogrednih plinov.

Tvorjenje kapacitet in ustvarjanje mostov za spodbujanje s strani EU

Ustvarjanje mosta za programe spodbud s strani EU za vodenje tvorjenja kapacitet in razvoj konceptov ter projektov evropskih sredstev v inovativne in napredne ukrepe za zaščito podnebja.

Projekti EUKI v skladu s temo

blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank