Evropská iniciativa na ochranu klimatu (EUKI)

Podporujeme realizaci nápadů na urychlení ochrany klimatu v Evropě. Financujeme přeshraniční projekty, poskytujeme další školení a spojujeme evropskou komunitu na ochranu klimatu tak, aby mohla probíhat živá výměna názorů a Vaše zapojení mělo skutečně účinný a dlouhodobý dopad.

Published: 26 January 2023
logo EUKI

Program financování projektů na ochranu klimatu v Evropě

Evropská iniciativa na ochranu klimatu (EUKI) Spolkového ministerstva hospodářství a ochrany klimatu (BMWK) byla spuštěna v roce 2017 s cílem zlepšit vnitroevropskou spolupráci v oblasti ochrany klimatu. Rámec pro ještě kooperativnější politiku v oblasti klimatu v Evropské unii (EU) byl přitom vytvořen společným evropským příspěvkem k Pařížské dohodě o klimatu.

EU si klade ambiciózní cíle: stát se do roku 2050 klimaticky neutrální a do roku 2030 snížit emise skleníkových plynů minimálně o 55 procent ve srovnání s rokem 1990. K dosažení těchto cílů vytvořila EU dlouhodobou strategii v podobě European Green Deal. Pomocí programů Fit for 55 a REPowerEU existují konkrétní plány přechodu na klimaticky neutrální společnost a udržitelnější energetický systém.

Podporujeme organizace v členských státech EU a přistupujících zemích západního Balkánu, aby tyto plány uvedly do praxe.

Soutěž nápadů pro projekty na ochranu klimatu

Projekty EUKI vybrané prostřednictvím soutěží nápadů jsou zaměřeny na rozšiřování obnovitelných zdrojů energie, zavádění opatření v oblasti energetické účinnosti a snižování emisí CO2. Posilují technologický pokrok, dialog na politické úrovni, ale také vzdělávání dětí a mládeže  v oblasti klimatu. Od roku 2017 již více než 438 organizací z 31 evropských zemí spolupracovalo na 203 projektech financovaných EUKI.

Staňte se součástí komunity EUKI se svým projektem na ochranu klimatu a přihlaste se s projektovým záměrem do naší další soutěže nápadů.

EUKI Community – vytváření propojení a výměna nápadů

EUKI si během let vybudovala důvěryhodnou síť ochránců klimatu na úrovni států, obcí, občanské společnosti a vzdělávací politiky – EUKI Community. Členové projektu EUKI si vyměňují znalosti, vzájemně se doplňují a učí se jeden od druhého. Ostatně řešení, která úspěšně snižují emise skleníkových plynů například v Polsku, mají také velkou šanci na posílení ochrany klimatu v Řecku, Maďarsku nebo pobaltských státech. EUKI Community je proto dobrým místem k nalezení odborníků nebo partnerů pro spolupráci pro Váš vlastní projekt ochrany klimatu.

Najdete zde publikace, videa a aktuální novinky z projektů.

EUKI Academy – učit se společně a jeden od druhého

Důležitou součástí naší práce je Akademie EUKI. Svým programem posiluje spolupráci a předávání znalostí mezi projekty – a tím i ochranu klimatu v cílových zemích. Mnoho akcí a vzdělávacích formátů – ať už online nebo prezenčně – je také zaměřeno na lidi z celé Evropy, kteří se zajímají o ochranu klimatu a chtějí se zapojit.

Zde se dozvíte o aktuálních akcích nebo můžete shlédnout krátká videa o problematice klimatu – EUKI Shorts – na výukové platformě.