Европейската инициатива за климата (EUKI)

Ние подкрепяме прилагането на идеи за ускоряване на опазването на климата в Европа. Ние финансираме трансгранични проекти, осигуряваме допълнително обучение и обединяваме европейската общност за защита на климата – така че да може да се осъществи оживен обмен и Вашият ангажимент да има ефективен и дългосрочен ефект.

Published: 10 February 2023
logo EUKI

Програмата за финансиране на проекти за опазване на климата в Европа

Европейската инициатива за опазване на климата (EUKI) на Федералното министерство на икономиката и опазването на климата (BMWK) стартира през 2017 г. с цел подобряване на вътрешноевропейското сътрудничество за опазване на климата. Със съвместния европейски принос (NDC) към Парижкото споразумение за климата беше създадена рамката за засилена съвместна политика в областта на климата в Европейския съюз (ЕС).

ЕС си е поставил амбициозни цели: да стане неутрален по отношение на климата до 2050 г. и да намали емисиите на парникови газове с поне 55 % до 2030 г. в сравнение с 1990 г. За да постигне целите, ЕС създаде дългосрочна стратегия с Европейския зелен пакт. С Fit for 55 и REPowerEU има конкретни планове за преход към климатично неутрално общество и по-устойчива енергийна система.

Ние подкрепяме организации в държавите-членки на ЕС и в присъединяващите се държави от Западните Балкани в прилагането на тези планове на практика.

Конкурс за идеи по проекти за опазване на климата

Проектите на EUKI, избрани чрез конкурси за идеи, разширяват възобновяемите енергийни източници, предприемат мерки за енергийна ефективност и намаляват емисиите на CO2. Те укрепват технологичния напредък, диалога на политическо ниво, но също и образоването на деца и млади хора по климата. От 2017 г. повече от 438 организации от 31 европейски държави са работили заедно в 203 проекта, финансирани от EUKI.

Станете с Вашия проект част от общността на EUKI за опазване на климата и кандидатствайте с проектоплан при следващия наш конкурс за идеи.

Общността на EUKI – Работа в мрежа и обмен на идеи

През годините EUKI изгради доверителна мрежа от защитници на климата на държавно и общинско ниво, в гражданското общество и св образователната политика – Общността EUKI. Членовете на проекта EUKI обменят информация, допълват се взаимно и се учат един от друг. Защото решенията, които успешно намаляват емисиите на парникови газове например в Полша, също имат добри шансове за укрепване на защитата на климата в Гърция, Унгария или в Прибалтийските републики. Следователно общността на EUKI е добро място за намиране на експерти или партньори за сътрудничество за Вашия собствен проект за опазване на климата.

Тук ще намерите публикации, видеа и актуални новини от проектите.

Академията EUKI – учим се заедно и един от друг

Важна част от нашата работа влиза в Академията EUKI. С нейната програма тя укрепва сътрудничеството и обмена на знания между проектите – и по този начин подкрепя защитата на климата в целевите страни. Много от събитията и форматите за обучение – независимо дали онлайн или с присъствие на живо – също са насочени към хора от цяла Европа, които се интересуват от опазването на климата и искат да се включат.

Научете за текущите събития тук или гледайте кратки видеоклипове по проблемите на климата – EUKI Shorts – на платформата за обучение.