Euroopa Kliimainitsiatiiv (EUKI)

Toetame ideede elluviimist kliimakaitse kiirendamiseks Euroopas. Rahastame piiriüleseid projekte, pakume täiendkoolitusi ja koondame Euroopa kliimakaitse kogukonna – et saaks toimuda elav vahetus ja teie pühendumusel oleks tõhus ja pikaajaline mõju.

Published: 10 February 2023
logo EUKI

Euroopa kliimakaitseprojektide rahastamisprogramm

Saksamaa Majandus- ja Kliimakaitseministeeriumi (BMWK) Euroopa kliimaalgatus (EUKI) käivitati 2017. aastal, et parandada Euroopa-sisest kliimakaitsealast koostööd. Euroopa ühispanusega (NDC) Pariisi kliimakokkuleppesse loodi raamistik veelgi koostöövalmimaks kliimapoliitikaks Euroopa Liidus (EL).

EL on seadnud endale ambitsioonikad eesmärgid: muutuda 2050. aastaks kliimaneutraalseks ja vähendada kasvuhoonegaaside heitkoguseid 2030. aastaks 1990. aastaga võrreldes vähemalt 55 protsenti. Eesmärkide saavutamiseks on EL koostanud Euroopa rohelise kokkuleppega pikaajalise strateegia. Fit for 55 ja REPowerEU abil on olemas konkreetsed teekaardid üleminekuks kliimaneutraalsele ühiskonnale ja säästvamale energiasüsteemile.

Toetame ELi liikmesriikide ja Lääne-Balkani kandidaatriikide organisatsioone nende plaanide elluviimisel.

Kliimakaitseprojektide ideekonkurss

Ideekonkurssidel välja valitud EUKI projektid laiendavad taastuvenergiat, rakendavad energiatõhususe meetmeid ja vähendavad CO2 heidet. Need tugevdavad tehnoloogilisi edusamme, dialoogi poliitilisel tasandil, aga ka laste ja noorte kliimaharidust. Alates 2017. aastast on 203 EUKI rahastatud projektis koos töötanud üle 438 ​​organisatsiooni 31 Euroopa riigist.

Saage oma kliimakaitseprojektiga osa EUKI kogukonnast ja kandideerige koos projektikavaga meie järgmisele ideekonkursile.

EUKI kogukond – võrgustike loomine ja ideede vahetamine

Aastate jooksul on EUKI loonud usaldusliku kliimakaitsjate võrgustiku riigi, omavalitsuste, kodanikuühiskonna ja hariduspoliitika tasandil – EUKI kogukonna. EUKI projekti liikmed vahetavad infot, täiendavad üksteist ja õpivad üksteiselt. On ju lahendused, mis näiteks Poolas edukalt vähendavad kasvuhoonegaaside heitkoguseid, head võimalused kliimakaitse tugevdamiseks ka Kreekas, Ungaris või Balti riikides. EUKI kogukond on seega hea koht oma kliimakaitseprojekti jaoks ekspertide või koostööpartnerite leidmiseks.

Siit leiate väljaandeid, videoid ja jooksvaid uudiseid projektide kohta.

EUKI Akadeemia – üksteiselt ja üksteisega õppimine

Oluline osa meie tööst liigub EUKI Akadeemiasse. Oma programmiga tugevdab ta projektide vahelist koostööd ja teadmussiiret – ja seeläbi ka kliimakaitset sihtriikides. Paljud üritused ja õppevormingud – olgu siis veebis või näost näkku – on samuti suunatud inimestele üle kogu Euroopa, kes on huvitatud kliimakaitsest ja soovivad selles osaleda.

Tutvuge päevakajaliste sündmustega siit või vaadake õppeplatvormilt kliimateemalisi lühivideoid – EUKI Shorts.