Eiropas Klimata aizsardzības iniciatīva (EUKI)

Mēs atbalstām ideju īstenošanu, lai paātrinātu klimata aizsardzību Eiropā. Mēs finansējam pārrobežu projektus, nodrošinām papildu apmācību un apvienojam Eiropas klimata aizsardzības kopienu, lai varētu notikt dzīva apmaiņa un  šīs kustības ieguldījums sniegtu efektīvu un ilgtermiņa efektu.

Published: 10 February 2023
logo EUKI

Finansēšanas programma klimata aizsardzības projektiem Eiropā

Federālās ekonomikas un klimata aizsardzības ministrijas (BMWK) Eiropas klimata iniciatīva (EUKI) tika uzsākta 2017. gadā, lai uzlabotu Eiropas iekšējo sadarbību klimata aizsardzības jomā. Ar kopīgo Eiropas ieguldījumunacionāli noteiktajiem devumiem, angl.: NDC) Parīzes klimata nolīgumā tika izveidots ietvars vēl vairāk uz sadarbību vērstai klimata politikai Eiropas Savienībā (ES).

ES ir izvirzījusi ambiciozus mērķus: līdz 2050. gadam kļūt par klimatneitrālu un līdz 2030. gadam samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas vismaz par 55 procentiem salīdzinājumā ar 1990. gadu. Lai sasniegtu šos mērķus, ES ir izveidojusi ilgtermiņa stratēģiju ar Eiropas zaļo kursu. Ar Fit for 55 un REPowerEU ir izveidoti konkrēti ceļveži pārejai uz klimatneitrālu sabiedrību un ilgtspējīgāku enerģētikas sistēmu.

Mēs atbalstām organizācijas ES dalībvalstīs un kandidātvalstīs Rietumbalkānos, lai šie plāni tiktu īstenoti praksē.

Klimata aizsardzības projektu ideju konkurss

Ideju konkursos atlasītie EUKI projekti paplašina atjaunojamo enerģiju spektru, veic energoefektivitātes pasākumus un samazina CO2 emisijas. Tie stiprina tehnoloģiju attīstību, dialogu politiskajā līmenī, kā arī bērnu un jauniešu izglītību klimata jomā. Kopš 2017. gada vairāk nekā 438 organizācijas no 31 Eiropas valsts ir strādājušas kopā 203 EUKI finansētos projektos.

Kļūsti par daļu no EUKI kopienas ar savu klimata aizsardzības projektu un piesakies ar projekta izklāstu mūsu nākamajam ideju konkursam.

EUKI kopiena — tīklošanās un ideju apmaiņa

Gadu gaitā EUKI ir izveidojis uzticamu klimata aizstāvju tīklu valsts, pašvaldību, pilsoniskās sabiedrības un izglītības politikas līmenī – EUKI kopienu. EUKI projekta dalībnieki apmainās ar informāciju, papildina viens otru un mācās viens no otra. Galu galā risinājumiem, kas veiksmīgi samazina siltumnīcefekta gāzu emisijas, piemēram, Polijā, ir arī labas izredzes stiprināt klimata aizsardzību Grieķijā, Ungārijā vai Baltijas valstīs. Tāpēc EUKI kopiena ir laba vieta, kur atrast ekspertus vai sadarbības partnerus savam klimata aizsardzības projektam.

Šeit jūs atradīsiet publikācijas, video un aktuālos jaunumus no projektiem.

EUKI akadēmija — mācāmies viens no otra un viens ar otru

Svarīga mūsu darba daļa ieplūst EUKI akadēmijā. Ar savu programmu tā  stiprina sadarbību un zināšanu nodošanu starp projektiem – un tādējādi klimata aizsardzību mērķa valstīs. Daudzi no pasākumiem un mācību formātiem — gan tiešsaistē, gan klātienē — ir paredzēti arī cilvēkiem no visas Eiropas, kuri interesējas par klimata aizsardzību un vēlas tajā iesaistīties.

Uzziniet par aktualitātēm šeit vai skatieties īsus video par klimata jautājumiem – EUKI Shorts – mācību platformā.