Europos klimato kaitos švelninimo iniciatyva (EUKI)

Remiame idėjų, kaip paspartinti klimato apsaugą Europoje, įgyvendinimą. Finansuojame tarpvalstybinius projektus, teikiame tolesnius mokymus ir suburiame Europos klimato apsaugos bendruomenę – kad vyktų gyvi mainai, o jūsų įsipareigojimas turėtų veiksmingą ir ilgalaikį poveikį.

Published: 10 February 2023
logo EUKI

Klimato apsaugos projektų Europoje finansavimo programa

Federalinės ekonomikos ir klimato apsaugos ministerijos (BMWK) Europos klimato iniciatyva (EUKI) buvo pradėta 2017 m., siekiant pagerinti bendradarbiavimą Europos viduje klimato apsaugos srityje. Bendru Europos indėliu (NDC) į Paryžiaus klimato susitarimą buvo sukurtas pagrindas dar labiau bendradarbiauti klimato politikai Europos Sąjungoje (ES).
ES užsibrėžė ambicingus tikslus: iki 2050 m. tapti neutraliu klimato požiūriu ir iki 2030 m. sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą bent 55 procentais, palyginti su 1990 m. Siekdama tikslų, ES parengė ilgalaikę strategiją Europos žaliuoju kursu . Su „Fit for 55“ ir „REPowerEU“ yra konkretūs planai, kaip pereiti prie klimatui neutralios visuomenės ir tvaresnės energijos sistemos.
Mes remiame ES valstybių narių ir Vakarų Balkanų šalių kandidačių organizacijas įgyvendinti šiuos planus.

Idėjų konkursas klimato apsaugos projektams

Idėjų konkursuose atrinkti EUKI projektai  plečia atsinaujinančią energiją, imasi energijos vartojimo efektyvumo priemonių ir mažina CO2 emisiją. Jie stiprina technologijų pažangą, dialogą politiniu lygmeniu, taip pat vaikų ir jaunimo švietimą klimato kaitos srityje. Nuo 2017 m. daugiau nei 438 organizacijų iš 31 Europos šalies kartu dirbo 203 EUKI finansuojamuose projektuose.

Tapkite EUKI bendruomenės dalimi įgyvendindami savo klimato apsaugos projektą ir pateikite projekto metmenis kitam mūsų idėjų konkursui.

EUKI bendruomenė – tinklų kūrimas ir keitimasis idėjomis

Per daugelį metų EUKI sukūrė patikimą klimato gynėjų tinklą valstybės, savivaldybių, pilietinės visuomenės ir švietimo politikos lygmeniu – EUKI bendruomenę. EUKI projekto nariai keičiasi informacija, papildo vieni kitus ir mokosi vieni iš kitų. Juk sprendimai, sėkmingai mažinantys šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisiją, pavyzdžiui, Lenkijoje, taip pat turi gerą galimybę sustiprinti klimato apsaugą Graikijoje, Vengrijoje ar Baltijos šalyse. Todėl EUKI bendruomenė yra gera vieta susirasti ekspertų ar bendradarbiavimo partnerių savo klimato apsaugos projektui.

Čia rasite publikacijų, vaizdo įrašų ir aktualių projektų naujienų.

EUKI akademija – mokomės vieni iš kitų ir vienas su kitu

Svarbi mūsų darbo dalis patenka į EUKI akademiją. Savo programa ji stiprina bendradarbiavimą ir žinių perdavimą tarp projektų, taigi ir klimato apsaugą tikslinėse šalyse. Daugelis renginių ir mokymosi formatų – tiek internetu, tiek akis į akį – taip pat skirti žmonėms iš visos Europos, kurie domisi klimato apsauga ir nori dalyvauti.

Sužinokite apie aktualius įvykius čia arba peržiūrėkite trumpus vaizdo įrašus apie klimato problemas – EUKI Shorts – mokymosi platformoje.