Európska iniciatíva na ochranu klímy (EUKI)

Podporujeme realizáciu nápadov na urýchlenie ochrany klímy v Európe. Financujeme cezhraničné projekty, poskytujeme ďalšie školenia a spájame európsku komunitu na ochranu klímy – aby sa mohla uskutočniť živá výmena názorov a aby ich angažovanosť mohla mať efektívny a dlhodobý efekt.

Published: 10 February 2023
logo EUKI

Program financovania projektov na ochranu klímy v Európe

Európska klimatická iniciatíva (EUKI) spolkového ministerstva hospodárstva a ochrany klímy (BMWK) bola spustená v roku 2017 s cieľom zlepšiť vnútroeurópsku spoluprácu v oblasti ochrany klímy. Pretože spoločným európskym príspevkom (NDC) k parížskej klimatickej dohode sa vytvoril rámec pre ešte kooperatívnejšiu ochranu klímy v Európskej únii (EÚ).

EÚ si stanovila ambiciózne ciele: stať sa do roku 2050 klimaticky neutrálnou a do roku 2030 znížiť emisie skleníkových plynov aspoň o 55 percent v porovnaní s rokom 1990. Na dosiahnutie cieľov stanovila EÚ s Európskou zelenou dohodou dlhodobú stratégiu. S Fit for 55REPowerEU existujú konkrétne plány na prechod na klimaticky neutrálnu spoločnosť a udržateľnejší energetický systém.

Podporujeme organizácie v členských štátoch EÚ a pristupujúcich krajinách západného Balkánu, aby tieto plány uviedli do praxe.

Súťaž nápadov na projekty ochrany klímy

Projekty EUKI vybrané prostredníctvom súťaží nápadov rozširujú obnoviteľné energie, prijímajú opatrenia týkajúce sa zvýšenia energetickej účinnosti a zníženia emisií CO2. Posilňujú technologický pokrok, dialóg na politickej úrovni, ale aj klimatickú výchovu detí a mladých ľudí. Od roku 2017 viac ako 438 organizácií z 31 európskych krajín spolupracovalo na 203 projektoch financovaných z EUKI.

Staňte sa aj vy súčasťou komunity EUKI so svojím projektom na ochranu klímy a prihláste sa s návrhom projektu do našej ďalšej súťaže nápadov.

Komunita EUKI – Vytváranie sietí a výmena nápadov

EUKI si v priebehu rokov vybudovala dôveryhodnú sieť ochrancov klímy na úrovni štátu, samosprávy, občianskej spoločnosti a vzdelávacej politiky – komunitu EUKI. Členovia projektu EUKI si vymieňajú informácie, dopĺňajú sa a učia sa jeden od druhého. Napokon, riešenia, ktoré úspešne znižujú emisie skleníkových plynov napríklad v Poľsku, majú veľkú šancu posilniť ochranu klímy aj v Grécku, Maďarsku alebo pobaltských štátoch. Komunita EUKI je preto dobrým miestom na nájdenie odborníkov alebo kooperačných partnerov pre vlastný projekt na ochranu klímy.

Tu nájdete publikácie, videá a aktuálne novinky z projektov.

Akadémia EUKI – Učenie sa navzájom medzi sebou

Dôležitá časť našej práce smeruje do akadémie EUKI. Svojím programom posilňuje spoluprácu a prenos vedomostí medzi projektmi – a tým aj ochranu klímy v cieľových krajinách. Mnohé z podujatí a vzdelávacích formátov – či už online alebo osobných – sú zamerané aj na ľudí z celej Európy, ktorí sa zaujímajú o ochranu klímy a chcú sa zapojiť.

Tu sa dozviete o aktuálnom dianí alebo si pozrite krátke videá o klimatických problémoch na vzdelávacej platforme EUKI Shorts.