Evropska pobuda za podnebje (EUKI)

V skupnosti EUKI (Evropska podnebna pobuda) podpiramo uresničevanje idej za pospešitev varstva podnebja v Evropi. Financiramo čezmejne projekte, zagotavljamo nadaljnje usposabljanje in združujemo evropsko skupnost za varstvo podnebja – zato da lahko poteka živahna izmenjava in ima vaša zaveza učinkovit in dolgoročen učinek.

Published: 11 January 2023
logo EUKI

Program financiranja projektov varstva podnebja v Evropi

Evropska podnebna pobuda nemškega zveznega ministrstva za gospodarstvo in varstvo podnebja (BMWK) je bila ustanovljena leta 2017, da bi izboljšala znotrajevropsko sodelovanje na področju varstva podnebja. S skupnim evropskim prispevkom (NDC) k Pariškemu podnebnemu sporazumu je bil namreč ustvarjen okvir za še bolj sodelovalno podnebno politiko v Evropski uniji (EU).

EU si je zadala ambiciozne cilje: do leta 2050 postati podnebno nevtralna in do leta 2030 zmanjšati izpuste toplogrednih plinov za vsaj 55 odstotkov glede na leto 1990. Za doseganje ciljev je EU z Evropskim zelenim dogovorom zastavila dolgoročno strategijo. S svežnjem Pripravljeni na 55 in načrtom REPowerEU pa so bili ustvarjeni konkretni načrti za prehod v podnebno nevtralno družbo in bolj trajnosten energetski sistem.

Pri uresničevanju teh načrtov podpiramo organizacije v državah članicah EU in državah pristopnicah na Zahodnem Balkanu.

Idejni natečaj za projekte varstva podnebja

Projekti EUKI, izbrani na idejnih natečajih, povečujejo delež obnovljivih virov energije, sprejemajo ukrepe za energetsko učinkovitost in zmanjšujejo emisije CO2. Krepijo tehnološki napredek, dialog na politični ravni ter podnebno vzgojo otrok in mladih. Od leta 2017 je več kot 438 organizacij iz 31 evropskih držav sodelovalo v 203 projektih, ki jih financira EUKI.

Postanite del skupnosti EUKI s svojim projektom varstva podnebja in se z osnutkom projekta prijavite na naš naslednji idejni natečaj .

Skupnost EUKI – mreženje in izmenjava idej

Z leti je EUKI zgradil zaupanja vredno mrežo varuhov podnebja na državni in občinski ravni ter ravni civilne družbe in izobraževalne politike – skupnost EUKI. Člani projekta EUKI si izmenjujejo strokovna znanja, se dopolnjujejo in se drug od drugega učijo. Navsezadnje imajo rešitve, ki med drugim uspešno zmanjšujejo emisije toplogrednih plinov na Poljskem, dobre možnosti za krepitev varstva podnebja tudi v Grčiji, na Madžarskem ali v baltskih državah. Skupnost EUKI je torej dobro mesto za iskanje strokovnjakov ali partnerjev za sodelovanje pri vašem projektu varstva podnebja.

Tukaj boste našli publikacije, videoposnetke in aktualne novice iz projektov.

Akademija EUKI – Učimo se drug od drugega in drug z drugim

Pomemben del našega dela se steka v Akademijo EUKI. S svojim programom krepi sodelovanje in prenos znanja med projekti – in s tem varstvo podnebja v ciljnih državah. Poleg tega so številni dogodki in oblike učenja – na spletu ali v živo – namenjeni ljudem iz vse Evrope, ki jih zanima varstvo podnebja in želijo sodelovati.

Izvedite več o aktualnih dogodkih tukaj ali si oglejte kratke videoposnetke o podnebnih vprašanjih – EUKI Shorts – na učni platformi .