Proklimatyczna sesja Rady Miasta w Sztumie

Władze miasta Sztum, radni i urzędnicy są nie tylko zainteresowani tym, jakie działania miasto może podjąć w obliczu niekwestionowanych zmian klimatu, ale już realizują wielokierunkowe działania zmierzające do łagodzenia tych zmian i adaptacji do ich skutków. Klimatyczna sesja Rady miasta odbyła się w dniu 25 września. Miasto aktywnie uczestniczy w projekcie BEACON, od kilku lat działa w Stowarzyszeniu Gmin Polska Sieć „Energie Cites”, a obecnie współtworzy i rozwija lokalny klaster energii.

Published: 04 October 2019
Beitragsbild

Jako sztumski samorząd zrealizowaliśmy zobowiązania klimatyczne Polski. Mamy bardzo dużą produkcję energii odnawialnej, mocno zmniejszyliśmy emisję dwutlenku węgla, oszczędzamy energię. Ale jest jeszcze wiele do zrobienia. Doceniając wagę problemu, kilka miesięcy temu zaplanowaliśmy, że sprawy ochrony klimatu będą głównym tematem jednej z najbliższych sesji Rady Miejskiej – mówi burmistrz Leszek Tabor.

Further Information

2019/10/L.Tabor-mayor-of-sztum-gives-the-interview-to-local-TV-of-Gdansk.©City-of-Sztum
L.Tabor, mayor of sztum gives the interview to local TV of Gdansk ©City of Sztum

Sesja klimatyczna odbyła się 25 września. Wzięli w niej udział nie tylko radni i sołtysi, ale także przedstawiciele różnych środowisk związanych z tą problematyką, np. członkowie Sztumskiego Klastra Energetycznego.

O skutkach, jakie niosą ze sobą zmiany klimatyczne oraz o dobrych praktykach na rzecz ochrony klimatu mówiły Joanna Wis-Bielewicz, ekspert ds. ochrony klimatu i działań adaptacyjnych w miastach ze Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cites” oraz Iwona Korohoda, kierownik projektów w tym stowarzyszeniu.

2019/10/Climate-city-council-session-in-Sztum.©-PNEC
Climate city council session in Sztum © PNEC